Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu

Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk... Piekritu
Sales and support: e-StepControl@abcsoftware.lv
EN LV
logo
Komercijas priekšrocības

Notikumu monitorings tuvu reālajam laikam

Ļauj savlaicīgi identificēt lietotāju aizdomīgas darbības, un līdz ar to preventīvu, ļaujot novērst iespējamos datu aizsardzības pārkāpumus, to sākuma stadijā.

Ne-invazīvs un drošs risinājums

E-StepControl integrācija ar monitorējamo sistēmu ir salīdzinoši vienkārša un droša. Nav nepieciešama iejaukšanās klienta sistēmas kodā, un tas nerada papildu veiktspējas risku klienta biznesa sistēmai. E-StepControl izmanto datu anonimizēšanas programmatūru, personu dati netiek izsūtīti ārpus klienta organizācijas.

Samazina uzņēmējdarbības riskus

Atbilstoši statistikai, pusi no visiem pārkāpumiem, kas saistīti ar datu neatļautu lietošanu, veic IT sistēmu autorizētie t.i. uzņēmuma iekšējie lietotāji. Datu lietošanas pārkāpumu rezultātā uzņēmums var zaudēt reputāciju, klientu un partneru uzticību, kā arī, ja pārkāpums ir saistīts ar nepamatotu personas datu lietošanu, līdz ar GDPR regulas ieviešanu, var tikt piemēroti būtiski naudas sodi. E-StepControl palīdz identificēt aizdomīgas lietotāju darbības, kas var norādīt uz lietotāju ļaunprātīgu nolūku, nepamatoti piekļūt un izmantot IT sistēmās pieejamos datus.

Pieejams un viegli integrējams risinājums

E-StepControl ir pieejams kā mākoņskaitļošanas pakalpojums. Tā integrēšana ar monitorējamo biznesa sistēmu neprasa būtiskas investīcijas vai izmaiņas sistēmas kodā.

Izprot un izvērtē uzvedību

Tikai ar administratīvajiem un tehniskajiem pasākumiem vien nevar novērst risku, kurus iekšējie IT sistēmu lietotāji potenciāli var radīt, pārkāpjot tiem piešķirtās pilnvaras. Lietotāju autorizācija nevar pasargāt no ļaunprātīgas datu lietošanas, jo ar to nepietiek, lai noteiktu, kad datu lietošana biznesa sistēmā ir bijusi pamatota, un kad tā ir kvalificējama kā pārkāpums. E-StepControl analizē faktisko lietotāju uzvedību, salīdzina to pret tipveida uzvedību un brīdina drošības administratoru, ja no lietotāju puses ir veiktas netipiskas aizdomīgas darbības.